top of page

ÖSTBJÖRKA – SPELMÄNNENS HEMVIST

Östbjörka är en liten by norr om Rättvik. Här bor cirka 135 personer året runt. Mest känt är Östbjörka för sina framgångsrika spelmän, bland andra Påhl Olle, Göras Anders, Pers Erik och Gatu Mats. Än i dag huserar här kända spelmän, till exempel Pers Hans, Göras Leif, Anders Bjernulf, Gatu Olle och Gustav Melén .

Forna tiders bondeliv och en över 100 år gammal Konsumbutik

I Östbjörka finns också gammelgården Matsgården - en unik gård där de flesta hus ligger på sin ursprungliga plats. Matsgården ägs numera av Nordiska Museet. Sommartid hålls guidade visningar och under Musik vid Siljan brukar det vara musikframträdanden i gammelgården. Med sina 15 timrade byggnader från 16-, 17- och 1800-talen bevarade på sina ursprungliga platser ger Matsgården en god bild av ett välbärgat bondehushåll för 150 år sedan och om livet och arbetet på en Rättviksgård vid 1800-talets mitt.


Mitt i byn fanns den gamla lanthandeln, en av de första affärerna som byggde på konsumentkooperationens principer. Redan år 1896 grundades Östbjörka kooperativa handel. År 2006 lades den ner, vid den aktningsvärda åldern 110 år. Lokalen används numera som bycafé och är öppen på lördagsförmiddagar. Alla kaffesugna är varmt välkomna!

Kalkbrott med fossiler och rik flora

I Östbjörka finns ett gammalt kalkbrott som är nerlagt sedan länge. Området har istället blivit ett naturreservat med gamla ruiner efter kalkugnar. Genom reservatet löper en dalgång, utmejslad i kalkberget. Denna har troligen skapats vid tappningen av en isdämd sjö. Kalkberggrunden gör floran väldigt rik och speciell. Här finns bland annat flera ovanliga ormbunksarter och gott om lundväxter.

Det finns även ett nyare kalkbrott, även den nedlagt, som användes av Kullsbergs Kalk. Brottet är välbesökt, då det finns rikligt med fossiler att studera och olika mineraler som skiftar i kalkväggarna. Sommartid får man får man se upp var man sätter fötterna så man inte trampar på den fridlysta blomman Kung Karls Spira, som kan bli upp till en meter hög.

DSC_0494-01.jpeg
bottom of page